Vybíráme pohon posuvné brány

Při výběru pohonu pro posuvná vrata je důležité zvážit několik klíčových faktorů, abyste zajistili, že váš výběr bude vhodný pro vaši vrata a bude dlouhodobě efektivně fungovat. V tomto článku naleznete vše důležité pro správný výběr motoru pro vaši posuvnou bránu ale i informace k příslušenství, které si k bráně umíte dokoupit.

Velikost a hmotnost brány

Mezi nejdůležitější faktory pro správný výběr pohonu patří velikost a hmotnost vrat. Již samotné pohony se rozdělují podle těchto parametrů. Hmotnost vrat můžete odhadnout, ale lze ji i vypočítat podle použitých materiálů a jejich hmotnosti na běžný metr. Na internetu lze dohledat kalkulačky pro výpočet různých materiálů. Například podle této kalkulačky si můžete snadno vypočítat hmotnost rámu vrat, popřípadě i její výplně.

Při rozhodování o vhodném motoru pro vaši posuvnou bránu je klíčové zvážit, jaký typ konstrukce má brána, a to zejména s ohledem na její hmotnost. Důležité je rozlišovat mezi vraty, která jsou umístěna na kolečkách a kolejích, a samonosnými vraty. U samonosných vrat je totiž třeba připočítat dostatečnou rezervu, jelikož samonosná vrata se obecně pohybují obtížněji. U menších samonosných vrat počítáme rezervu cca. 100kg, u větších vrat, je třeba počítat s rezervou i 200kg.

U moderních výkonných motorů už není až tak podstatné dívat se na délku brány. Například brushless pohony Roger už nemají omezení na délku vrat. Taková omezení mají hlavně 230V motory.

Pohyb brány do kopce?

Máte-li bránu která se otevírá nebo zavírá do kopce, je nesmírně důležité nezapomenout na dvě věci.

  • Optimalizace výkonu motoru pro vratový pohon: Je klíčové adekvátně zvolit výkon motoru pro vratový pohon. Výběr správného motoru se odvíjí od sklonu, ve kterém se budou vrata otevírat. I při mírném sklonu doporučujeme zvolit motor s kapacitou, která překračuje dvojnásobek hmotnosti vašich vrat, aby se zajistila spolehlivá a efektivní funkčnost.
  • Zvýšená pozornost k brzdění vrat: Důležité je věnovat pozornost i opačnému pohybu vrat, zejména při pohybu z kopce. Aby se předešlo nadměrnému zatížení motoru a jeho potenciálnímu poškození, je nutné vrata efektivně brzdit. V tomto případě nám k tomu slouží brzdící zařízení, které lze i paralelně zapojit, čímž se dosáhne vyšší brzdné síly a zvýší se bezpečnost a životnost celého systému.

Frekvence používání

Dalším faktorem pro správný výběr je také frekvence používání pohonu. Tato hodnota se většinou uvádí jako počet cyklů v rámci jedné hodiny.

Pohony se rozdělují pro privátní použití a průmyslové použití. Při průmyslovém použití se počítá s častým otevíráním a zavíráním vrat. Základní 230V motory zvládnou 15-20 cyklů za hodinu. Modernější nízkonapěťové motory zvládnou i 800 cyklů v rámci jedné hodiny a jsou vhodné pro použití např. i ve větších firmách.

Hřebeny a podstavce

Jedním ze základních komponentů posuvných vrat, který zajišťuje jejich hladký a efektivní chod, jsou hřebeny. Momentálně známe dva druhy hřebenů. Ocelové a nylonové.

  • Ocelové hřebeny jsou obvykle preferovanou volbou pro velká průmyslová vrata, kde je jejich robustnost a odolnost důležitější než hlučnost jejich provozu. Tento typ hřebene má tendenci být hlučnější při pohybu vrat, což může být méně problematické v průmyslových prostředích, kde není hluk tak zásadním faktorem. U malých posuvných vrat, používaných například v rezidenčních oblastech, se ocelové hřebeny stávají méně oblíbené, protože uživatelé často upřednostňují tišší a méně nápadná řešení.
  • Nylonové hřebeny s ocelovým jádrem: V současnosti jsou tyto hřebeny obzvláště oblíbené v rezidenčních oblastech. Jejich hlavní předností je výrazně nižší hlučnost při provozu, což je v obytných zónách velmi žádoucí. Kromě toho je jejich montáž jednodušší a rychlejší v porovnání s tradičními kovovými hřebeny, což z nich činí efektivní a praktickou volbu.

Hřebeny, podobně jako motory, jsou kategorizovány i na základě hmotnosti vrat, přičemž se zohledňují jejich specifické vlastnosti a použití. U nylonových hřebenů existují dvě hlavní varianty: hřebeny s úchyty orientovanými směrem dolů a hřebeny s úchyty směřujícími nahoru. Tato druhá varianta je ideální pro vrata, jejichž rám je umístěn výše od země, což nám ulehčuje instalaci hřebenu. Tento rozdíl v konstrukci hřebenů zajišťuje flexibilitu při instalaci a přizpůsobuje se specifickým potřebám různých typů posuvných vrat.

U samonosných vrat je třeba motor vrat umístit výše, jelikož hřebeny je třeba chytat do rámu vrat a nelze je kotvit do samonosné koleje. Zde nám častokrát nepostačuje ani použití hřebenů s úchyty orientovanými směrem vzhůru, ale je třeba použít vhodný podstavec pod motor.

Příslušenství

K motorům posuvných vrat lze přidat rozmanité příslušenství, které rozšiřuje jejich funkčnost a zvyšuje komfort používání. Toto příslušenství zahrnuje různé komponenty, od bezpečnostních prvků, signalizačních majáků a různých ovládacích prvků.

  • Fotobuňky představují neoddělitelný bezpečnostní prvek moderních posuvných vrat, který významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti a pohodlí při jejich používání. Tato zařízení detekují přítomnost objektů, jako jsou vozidla nebo osoby, v cestě brány a aktivně zabraňují jejímu zavření v takových situacích. Po uvolnění prostoru bránou lze nastavit funkci automatického zavření, což značně usnadňuje a zefektivňuje celkové ovládání brány. Fotobuňky tak představují inteligentní řešení pro zvýšení bezpečnosti, zatímco současně usnadňují každodenní používání posuvné brány.
  • Maják slouží k upozornění kolemjedoucích a vozidel, že vaše brána se otevírá a někdo z ní právě vychází.
  • Možnosti ovládání pohonu brány jsou různorodé. Nejčastěji se používají dálkové ovladače, ale existují také moderní metody, jako například ovládání pomocí GSM modulu, kdy stačí prozvonit na určené telefonní číslo. Dále lze využít chytrý telefon s příslušnou aplikací, kódové klávesnice nebo systémy založené na čipových kartách.
  • Externí příjimač umožňuje snadné sladění dvou rozdílných pohonů, například pokud již máte motor od jiné značky na garážových vratech. Jeho přidání k současnému motoru umožní ovládat oba pohony pomocí jednoho ovladače, což výrazně zjednodušuje a zlepšuje celkovou pohodlnost ovládání vaší vrata.

Máte-li pochybnosti o vhodném výběru motoru pro vaši bránu, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poskytneme odborné poradenství. Stačí nám zaslat několik fotografií vaší brány a my vám doporučíme motor, který vám spolehlivě poslouží dlouhá léta.