Univerzálny vysielač

                                                  Trvalé zníženie ceny na univerzálny vysielač FIX2                                                                      

 

                                                                                                                      

 

Trvalo znižujeme cenu na univerzálny diaľkový ovládač FIX2, ktorým môžte nahradiť originálne ovládače od Came Top-432-EV, Top-432-NA a Key Sub-44

 

218_1.